företagsevent

I takt med digitaliseringen blir det allt viktigare att bygga relationer med kollegor och kunder genom fysiska möten, och skapa utrymme för kreativa lösningar för att ditt företag ska nå önskade mål. Ett sätt att uppnå detta är att anordna en ”aktiv konferens”. 

Det finns flera fördelar med aktiva konferensresor.

  • Genom att dela samma upplevelser med dina kollegor skapar ni minnen för livet.
  • Genom att delta i en aktivitet som inte innefattar stillasittande ökar välbefinnandet och bidrar till att nybildningen av celler i hippocampus ökar, vilket är bra för inlärningsförmågan och minnet.
  • Träning frigör endorfiner, kroppens eget lyckohormon vilket ger dig gladare och friskare medarbetare.
  • Träning kan minska halterna av det farliga stresshormonet kortisol, en riskfaktor bakom många hjärt-kärlsjukdomar.
  • Det är lättare att bygga relationer med upplevelser som man själv är delaktig i och dessutom mycket roligare. Kreativiteten blir också större samtidigt som deltagarna nästan alltid rankar aktiva konferenser högre vid utvärderingen. Både vad gäller nyttan med konferensen och kul-faktorn. 

Vill du ha ett event skräddarsytt för er kickoff eller konferens? Vi erbjuder möjligheter till föreläsningar, styrketräning, yoga och löpteknik. Vi kan skapa aktiviteter för en hel dag eller för enstaka timmar allt efter era behov och önskemål.

Eller vill du erbjuda dina medarbetare möjligheten till löpcoachning PT timme?

Bootrun erbjuder dig kvalitetssäkrade möjligheter till aktiviteter genom utbildade löpcoacher och personliga tränare med lång egen erfarenhet av träning. Vi delar alla passionen för löpningen som träningsform.

Varmt välkommen att kontakta oss på info@bootrun.se för frågor eller diskutera möjligheter för din kickoff eller långsiktigt samarbete för att erbjuda dina medarbetare möjlighet att få hjälp med sin träning i vardagen.